19N_7274_1_Sofiya_LUKINSKAYA-Danil_PAK_KAZ.jpg 1. Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK_KAZThumbnails1. Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK_KAZ
iptc_keywords Eistanz, Short, Advanced Novice, Dortmund, Sommertrophy
iptc_caption 1. Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK_KAZ