• 14 Sofiya KARAGODINA-Semyon STEPANOV_AZE 14 Sofiya KARAGODINA-Semyon STEPANOV_AZE
 • 14 Sofiya KARAGODINA-Semyon STEPANOV_AZE 14 Sofiya KARAGODINA-Semyon STEPANOV_AZE
 • 12 Lana PETRANOVIC-Antonio SOUZA-KORDEIRU_CRO 12 Lana PETRANOVIC-Antonio SOUZA-KORDEIRU_CRO
 • 12 Lana PETRANOVIC-Antonio SOUZA-KORDEIRU_CRO 12 Lana PETRANOVIC-Antonio SOUZA-KORDEIRU_CRO
 • 12 Lana PETRANOVIC-Antonio SOUZA-KORDEIRU_CRO 12 Lana PETRANOVIC-Antonio SOUZA-KORDEIRU_CRO
 • 9 Paige CONNERS-Evgeni KRASNOPOLSKI_ISR 9 Paige CONNERS-Evgeni KRASNOPOLSKI_ISR
 • 9 Paige CONNERS-Evgeni KRASNOPOLSKI_ISR 9 Paige CONNERS-Evgeni KRASNOPOLSKI_ISR
 • 10 Lola ESBRAT-Andrei NOVOSELOV_FRA 10 Lola ESBRAT-Andrei NOVOSELOV_FRA
 • 10 Lola ESBRAT-Andrei NOVOSELOV_FRA 10 Lola ESBRAT-Andrei NOVOSELOV_FRA
 • 13 Ioulia CHTCHETININA-Mikhail AKULOV_SUI 13 Ioulia CHTCHETININA-Mikhail AKULOV_SUI
 • 13 Ioulia CHTCHETININA-Mikhail AKULOV_SUI 13 Ioulia CHTCHETININA-Mikhail AKULOV_SUI
 • 13 Ioulia CHTCHETININA-Mikhail AKULOV_SUI 13 Ioulia CHTCHETININA-Mikhail AKULOV_SUI
 • 13 Ioulia CHTCHETININA-Mikhail AKULOV_SUI 13 Ioulia CHTCHETININA-Mikhail AKULOV_SUI
 • 13 Ioulia CHTCHETININA-Mikhail AKULOV_SUI 13 Ioulia CHTCHETININA-Mikhail AKULOV_SUI
 • 11 Laura BARQUERO-Aritz MAESTU_ESP 11 Laura BARQUERO-Aritz MAESTU_ESP
 • 11 Laura BARQUERO-Aritz MAESTU_ESP 11 Laura BARQUERO-Aritz MAESTU_ESP
 • 11 Laura BARQUERO-Aritz MAESTU_ESP 11 Laura BARQUERO-Aritz MAESTU_ESP
 • 11 Laura BARQUERO-Aritz MAESTU_ESP 11 Laura BARQUERO-Aritz MAESTU_ESP
 • 11 Laura BARQUERO-Aritz MAESTU_ESP 11 Laura BARQUERO-Aritz MAESTU_ESP
 • 7 Alexander MAJOROV_SWE 7 Alexander MAJOROV_SWE
 • 7 Alexander MAJOROV_SWE 7 Alexander MAJOROV_SWE
 • 7 Alexander MAJOROV_SWE 7 Alexander MAJOROV_SWE
 • 7 Alexander MAJOROV_SWE 7 Alexander MAJOROV_SWE
 • 7 Alexander MAJOROV_SWE 7 Alexander MAJOROV_SWE
 • Daniel SAMOHIN_ISR Daniel SAMOHIN_ISR
 • Daniel SAMOHIN_ISR Daniel SAMOHIN_ISR
 • Daniel SAMOHIN_ISR Daniel SAMOHIN_ISR
 • 8 Michal BREZINA_CZE 8 Michal BREZINA_CZE
 • 8 Michal BREZINA_CZE 8 Michal BREZINA_CZE
 • 8 Michal BREZINA_CZE 8 Michal BREZINA_CZE
 • 8 Michal BREZINA_CZE 8 Michal BREZINA_CZE
 • 8 Michal BREZINA_CZE 8 Michal BREZINA_CZE
 • 11 Chafik BESSEGHIER_FRA 11 Chafik BESSEGHIER_FRA
 • 11 Chafik BESSEGHIER_FRA 11 Chafik BESSEGHIER_FRA
 • 11 Chafik BESSEGHIER_FRA 11 Chafik BESSEGHIER_FRA
 • 11 Chafik BESSEGHIER_FRA 11 Chafik BESSEGHIER_FRA
 • 9 Matteo RIZZO_ITA 9 Matteo RIZZO_ITA
 • 9 Matteo RIZZO_ITA 9 Matteo RIZZO_ITA
 • 9 Matteo RIZZO_ITA 9 Matteo RIZZO_ITA
 • 9 Matteo RIZZO_ITA 9 Matteo RIZZO_ITA
 • 9 Matteo RIZZO_ITA 9 Matteo RIZZO_ITA
 • 12 Moris KVITELASHVILI_GEO 12 Moris KVITELASHVILI_GEO
 • 12 Moris KVITELASHVILI_GEO 12 Moris KVITELASHVILI_GEO
 • 12 Moris KVITELASHVILI_GEO 12 Moris KVITELASHVILI_GEO
 • 12 Moris KVITELASHVILI_GEO 12 Moris KVITELASHVILI_GEO
 • 12 Moris KVITELASHVILI_GEO 12 Moris KVITELASHVILI_GEO
 • 10 Jorik HENDRICKX_BEL 10 Jorik HENDRICKX_BEL
 • 10 Jorik HENDRICKX_BEL 10 Jorik HENDRICKX_BEL
 • 10 Jorik HENDRICKX_BEL 10 Jorik HENDRICKX_BEL
 • 10 Jorik HENDRICKX_BEL 10 Jorik HENDRICKX_BEL
 • 10 Jorik HENDRICKX_BEL 10 Jorik HENDRICKX_BEL
 • 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS
 • 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS
 • 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS
 • 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS
 • 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS
 • 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS 1 Evgenia TARASOVA-Vladimir MOROZOV _RUS
 • 6 Nicole DELLA MONICA-Matteo GUARISE_ITA 6 Nicole DELLA MONICA-Matteo GUARISE_ITA
 • 6 Nicole DELLA MONICA-Matteo GUARISE_ITA 6 Nicole DELLA MONICA-Matteo GUARISE_ITA
 • 6 Nicole DELLA MONICA-Matteo GUARISE_ITA 6 Nicole DELLA MONICA-Matteo GUARISE_ITA
 • 6 Nicole DELLA MONICA-Matteo GUARISE_ITA 6 Nicole DELLA MONICA-Matteo GUARISE_ITA
 • 6 Nicole DELLA MONICA-Matteo GUARISE_ITA 6 Nicole DELLA MONICA-Matteo GUARISE_ITA
 • 2 Dmitri ALIEV RUS 2 Dmitri ALIEV RUS
 • 2 Dmitri ALIEV RUS 2 Dmitri ALIEV RUS
 • 2 Dmitri ALIEV RUS 2 Dmitri ALIEV RUS
 • 2 Dmitri ALIEV RUS 2 Dmitri ALIEV RUS
 • 18 Stephane WALKER_SUI 18 Stephane WALKER_SUI
 • 18 Stephane WALKER_SUI 18 Stephane WALKER_SUI
 • 18 Stephane WALKER_SUI 18 Stephane WALKER_SUI
 • 18 Stephane WALKER_SUI 18 Stephane WALKER_SUI
 • 18 Stephane WALKER_SUI 18 Stephane WALKER_SUI
 • 18 Stephane WALKER_SUI 18 Stephane WALKER_SUI
 • 5 Alexei BYCHENKO_ISR 5 Alexei BYCHENKO_ISR
 • 5 Alexei BYCHENKO_ISR 5 Alexei BYCHENKO_ISR
 • 5 Alexei BYCHENKO_ISR 5 Alexei BYCHENKO_ISR
 • 3 Mikhail KOLYADA_RUS 3 Mikhail KOLYADA_RUS
 • 3 Mikhail KOLYADA_RUS 3 Mikhail KOLYADA_RUS
 • 3 Mikhail KOLYADA_RUS 3 Mikhail KOLYADA_RUS
 • 6 Alexander SAMARIN_RUS 6 Alexander SAMARIN_RUS
 • 6 Alexander SAMARIN_RUS 6 Alexander SAMARIN_RUS