19JM4912_19_19-16_Basar_OKTAR_TUR.jpg 19. 19/16 Basar OKTAR_TURThumbnails23. 24/23 Gabriele FRANGIPANI_ITA