• 5_Zlata MARTISCHANKA-Uladzislau SYTSIK_BLR 5_Zlata MARTISCHANKA-Uladzislau SYTSIK_BLR
 • 5_Zlata MARTISCHANKA-Uladzislau SYTSIK_BLR 5_Zlata MARTISCHANKA-Uladzislau SYTSIK_BLR
 • 5_Zlata MARTISCHANKA-Uladzislau SYTSIK_BLR 5_Zlata MARTISCHANKA-Uladzislau SYTSIK_BLR
 • 4_Alisa OVSIANKINA-Fedor OREKHOV_RUS 4_Alisa OVSIANKINA-Fedor OREKHOV_RUS
 • 4_Alisa OVSIANKINA-Fedor OREKHOV_RUS 4_Alisa OVSIANKINA-Fedor OREKHOV_RUS
 • 4_Alisa OVSIANKINA-Fedor OREKHOV_RUS 4_Alisa OVSIANKINA-Fedor OREKHOV_RUS
 • 3_Vasilisa GRIGOREVA-Lev SERGEEV_RUS 3_Vasilisa GRIGOREVA-Lev SERGEEV_RUS
 • 3_Vasilisa GRIGOREVA-Lev SERGEEV_RUS 3_Vasilisa GRIGOREVA-Lev SERGEEV_RUS
 • 3_Vasilisa GRIGOREVA-Lev SERGEEV_RUS 3_Vasilisa GRIGOREVA-Lev SERGEEV_RUS
 • 2_Mariia PINCHUKR-Oleg MURATOV_UKR 2_Mariia PINCHUKR-Oleg MURATOV_UKR
 • 2_Mariia PINCHUKR-Oleg MURATOV_UKR 2_Mariia PINCHUKR-Oleg MURATOV_UKR
 • 2_Mariia PINCHUKR-Oleg MURATOV_UKR 2_Mariia PINCHUKR-Oleg MURATOV_UKR
 • 2_Mariia PINCHUKR-Oleg MURATOV_UKR 2_Mariia PINCHUKR-Oleg MURATOV_UKR
 • 2_Mariia PINCHUKR-Oleg MURATOV_UKR 2_Mariia PINCHUKR-Oleg MURATOV_UKR
 • 1_Anastasiia SAMMEL-Mykyta POGORIELOV_UKR 1_Anastasiia SAMMEL-Mykyta POGORIELOV_UKR
 • 1_Anastasiia SAMMEL-Mykyta POGORIELOV_UKR 1_Anastasiia SAMMEL-Mykyta POGORIELOV_UKR
 • 1_Anastasiia SAMMEL-Mykyta POGORIELOV_UKR 1_Anastasiia SAMMEL-Mykyta POGORIELOV_UKR
 • 1_Anastasiia SAMMEL-Mykyta POGORIELOV_UKR 1_Anastasiia SAMMEL-Mykyta POGORIELOV_UKR
 • 1_Anastasiia SAMMEL-Mykyta POGORIELOV_UKR 1_Anastasiia SAMMEL-Mykyta POGORIELOV_UKR
 • 7 Anna CHERNIAVSKA-Volodymyr GOROVYY_UKR 7 Anna CHERNIAVSKA-Volodymyr GOROVYY_UKR
 • 7 Anna CHERNIAVSKA-Volodymyr GOROVYY_UKR 7 Anna CHERNIAVSKA-Volodymyr GOROVYY_UKR
 • 7 Anna CHERNIAVSKA-Volodymyr GOROVYY_UKR 7 Anna CHERNIAVSKA-Volodymyr GOROVYY_UKR
 • 7 Anna CHERNIAVSKA-Volodymyr GOROVYY_UKR 7 Anna CHERNIAVSKA-Volodymyr GOROVYY_UKR
 • 7 Anna CHERNIAVSKA-Volodymyr GOROVYY_UKR 7 Anna CHERNIAVSKA-Volodymyr GOROVYY_UKR
 • 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER
 • 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER
 • 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER
 • 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER
 • 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER
 • 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER
 • 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER 5 Charise MATTHAEI-Maximilian PFISTERER_GER
 • 10 Jessica PALFREYMAN-Nicholas MCCREARY_AUS 10 Jessica PALFREYMAN-Nicholas MCCREARY_AUS
 • 10 Jessica PALFREYMAN-Nicholas MCCREARY_AUS 10 Jessica PALFREYMAN-Nicholas MCCREARY_AUS
 • 10 Jessica PALFREYMAN-Nicholas MCCREARY_AUS 10 Jessica PALFREYMAN-Nicholas MCCREARY_AUS
 • 10 Jessica PALFREYMAN-Nicholas MCCREARY_AUS 10 Jessica PALFREYMAN-Nicholas MCCREARY_AUS
 • 11 Diana KIST-Sergey GROSS_GER 11 Diana KIST-Sergey GROSS_GER
 • 11 Diana KIST-Sergey GROSS_GER 11 Diana KIST-Sergey GROSS_GER
 • 11 Diana KIST-Sergey GROSS_GER 11 Diana KIST-Sergey GROSS_GER
 • 11 Diana KIST-Sergey GROSS_GER 11 Diana KIST-Sergey GROSS_GER
 • 11 Diana KIST-Sergey GROSS_GER 11 Diana KIST-Sergey GROSS_GER
 • 9 Lilia SCHUBERT-Kieren WAGNER_GER 9 Lilia SCHUBERT-Kieren WAGNER_GER
 • 9 Lilia SCHUBERT-Kieren WAGNER_GER 9 Lilia SCHUBERT-Kieren WAGNER_GER
 • 9 Lilia SCHUBERT-Kieren WAGNER_GER 9 Lilia SCHUBERT-Kieren WAGNER_GER
 • 8 Sofiia LYZOHUB-Danylo YEFREMENKO_UKR 8 Sofiia LYZOHUB-Danylo YEFREMENKO_UKR
 • 8 Sofiia LYZOHUB-Danylo YEFREMENKO_UKR 8 Sofiia LYZOHUB-Danylo YEFREMENKO_UKR
 • 8 Sofiia LYZOHUB-Danylo YEFREMENKO_UKR 8 Sofiia LYZOHUB-Danylo YEFREMENKO_UKR
 • 6 Anne-Marie WOLF-Max LIEBERS_GER 6 Anne-Marie WOLF-Max LIEBERS_GER
 • 6 Anne-Marie WOLF-Max LIEBERS_GER 6 Anne-Marie WOLF-Max LIEBERS_GER
 • 6 Anne-Marie WOLF-Max LIEBERS_GER 6 Anne-Marie WOLF-Max LIEBERS_GER
 • 6 Anne-Marie WOLF-Max LIEBERS_GER 6 Anne-Marie WOLF-Max LIEBERS_GER
 • 4_Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ_GBR 4_Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ_GBR
 • 4_Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ_GBR 4_Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ_GBR
 • 4_Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ_GBR 4_Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ_GBR
 • 4_Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ_GBR 4_Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ_GBR
 • 4_Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ_GBR 4_Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ_GBR
 • 1_Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV_UKR 1_Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV_UKR
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Lutricia Bock Lutricia Bock
 • Nicole Schott Nicole Schott
 • Nicole Schott Nicole Schott
 • Nicole Schott Nicole Schott
 • Nicole Schott Nicole Schott
 • Nicole Schott Nicole Schott
 • Nicole Schott Nicole Schott
 • Nicole Schott Nicole Schott
 • Nicole Schott Nicole Schott
 • Thomas Stoll Thomas Stoll
 • Thomas Stoll Thomas Stoll
 • Thomas Stoll Thomas Stoll
 • Thomas Stoll Thomas Stoll
 • Thomas Stoll Thomas Stoll